עורך דין רשלנות רפואית

עורך דין רשלנות רפואית

ייצוג משפטי על ידי עורך דין רשלנות רפואית

טיפול רפואי לקוי עלול לגרום לנזקים חמורים ואף קריטיים למטופל. במצבים מסוימים החשד לרשלנות הינו מובהק וברור ואילו במקרים אחרים העילה לתביעת רשלנות רפואית איננה חד משמעית. לאחר בדיקת וחקירת פרטי המקרה, עורך דין רשלנות רפואית יכול להסביר ללקוחותיו האם קיימת עילה מספקת להגשת תביעה, ובמידה שקיימת עילה מוצדקת יסייע בכל שלבי התביעה עד לקבלת פיצויים ההולמים את הנזק אשר נגרם לתובעים.

סיבות לתביעת רשלנות רפואית

תביעות לרשלנות רפואית עשויות להתבסס על מגוון פעולות שגויות אשר בוצעו שלא כנדרש על ידי הצוות הרפואי, ובניהן:

  • היעדר הסכמה מדעת – לפני כל טיפול רפואי נדרש הצוות הרפואי לספק הסבר ברור ומקיף על מהות הטיפול, מדוע הוא נחוץ ואילו טיפולים אחרים קיימים מלבד הליך זה, וכן סיכויי ההצלחה, תופעות הלוואי והסיכונים הכרוכים בהליך. כל המידע הניתן מוגדר בחוק כהסכמה מדעת לקבלת טיפול רפואי, ובמידה שלא סופק הסבר נאות ומקיף כנדרש למטופל, והנ"ל ניזוק במהלך הטיפול או בעקבותיו, קיימת עילה לתביעה משפטית בעזרת עורך דין רשלנות רפואית.
  • קבלת טיפול שאינו נאות – זכותם של העוברים טיפול רפואי לקבל טיפול מכובד השומר על פרטיותם. במידה ונפגעו כבודו ופרטיותו של המטופל קיימת עילה לתביעה רפואית.
  • רישום רשלני של פרטי הטיפול – הצוות הרפואי מחויב ברישום מפורט ומלא של פרטי הטיפול, הכולל את מהלכיו ותוצאותיו. במקרים רבים רשלנות רפואית התרחשה עקב רישום רשלני של מהלך הטיפול, אשר גרם להמשך טיפול מוטעה ולפגיעה בריאותית במטופל.
  • חוות דעת נוספת – כל מטופל זכאי לקבל חוות דעת רפואית נוספת לפני הליך רפואי, ומניעת קבלת חוות דעת זו נחשבת לרשלנות רפואית.

עורך דין רשלנות רפואית

המכנה המשותף לכל תביעות הרשלנות הרפואית היא ההוכחה שהרופא המטפל לא הפעיל את מלוא הכלים שעמדו לרשותו, ולא ביצע את כל הפעולות הסבירות הנדרשות ממנו בחוק.

 ייעוץ והכוונה מאת עורך דין רשלנות רפואית    

דיני רשלנות רפואית פועלים על קו התפר שבין דיני החוק לבין עולם הרפואה. עורך דין העוסק בתחום הרשלנות הרפואית, מלבד היותו נדרש לבקיאות רבה בדיני נזיקין ורשלנות רפואית, צריך להציג גם בקיאות רבה בתחום הרפואי. בקיאות זו כוללת את היכולת לנתח ולהבין מסמכים רפואיים, היכרות עם רופאים מומחים אמינים ומקצועיים לשם קבלת חוות דעת להוכחת התביעה, והיכרות מעמיקה עם מדעי הרפואה והאנטומיה – מונחים שונים ותהליכי הטיפול הקיימים ומשמעותם.

עורך דין שאינו מתמחה בתחום זה לא יכול לספק ללקוחותיו ייצוג מקצועי מקיף ומעמיק, אשר יגדיל באופן משמעותי את סיכויי הזכייה בתיק ואת קבלת מירב הפיצויים לניזוק.

דוגמאות לראשי נזק בגין רשלנות רפואית    

מטרת הפיצויים בתביעות נזיקין המוגשות על ידי עורך דין רשלנות רפואית הינה השבת המצב לקדמותו, כלומר לזמן שקדם לפגיעה הרשלנית. קיימים ראשי נזק רבים אשר בגינם ניתן לתבוע במטרה להשיב לתובע ככל הניתן את רמת ואורח החיים מהם נהנה לפני האירוע, ובניהם:

  • הוצאות ניידות – פיצויים אלו מגיעים לניזוק אשר כתוצאה ממעשה העוולה הוגבלה ניידותו והוא נדרש בהוצאות ניידות מוגברות, כדוגמת רכישת רכב המתאים לנכותו או הוצאות נסיעה מוגברות מהרגיל לשם לטיפולים רפואיים ושיקומיים.
  • אובדן כושר השתכרות – ניזוק אשר כתוצאה ממעשה העוולה אינו יכול לשוב לעבודתו באורח מלא או חלקי, זכאי לפיצויים בגין אובדן יכולתו להשתכר בהווה ובעתיד.
  • הוצאות טיפול– ניזוק אשר נדרש לממן מכיסו טיפולים רפואיים בעקבות מעשה העוולה, זכאי להחזר הוצאות אלו.

סיכום

פיצויים בגין רשלנות רפואית נאמדים לפי מספר ראשי נזק שונים, כדוגמת כאב וסבל, קיצור תוחלת חיים, הוצאות טיפול ושיקום, הוצאות ניידות ושינוי מקום המגורים. כל ראש נזק דורש חובת הוכחה להתקיימותו כתוצאה מהרשלנות הרפואית, תוך הצגת מסמכים המעידים על גובה סכומי הפיצויים עבורו. על מנת לזכות במלוא הפיצויים חשוב להיעזר בהכוונה מאת עורך דין רשלנות רפואית שהינו מנוסה ובקיא בתחום.

כתיבת תגובה