נפגע בתאונת דרכים קיבל פיצוי וערער על הסכום

תאונת דרכיםנפגע בתאונת דרכים קשה קיבל פיצוי כולל על סך של 1.5 מיליון ₪ והחליט לערער על גובה הפיצוי בגין אובדן השתכרות בעתיד כמו גם על אופן החישוב של הפיצוי שעמד על 800 אלף ₪ מתוך הסכום כולו. בית המשפט העליון דן בטענות הצדדים כפי שאלו הובאו בפניו ובניתוח שעשה לעניין הפיצוי קבע כי לא נכון היה לחשב את הפיצוי באופן גלובלי משום שישנם נתונים מספריים ברורים ולכן הוחלט כי החישוב צריך להיות לפי שיטת "אלמלא" ו- "עקב" , מה היה השכר לפני התאונה ובעקבותיה, וכי יש להוסיף לפיצוי בגין אובדן השתכרות בעתיד סכום של כ- 350 אלף ₪.

נפגע בתאונת דרכים ערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי לעניין חישוב הפיצוי

אחד האומדנים שלפיהם נקבע גובה הפיצוי בגין נזקי גוף הוא אובדן כושר ההשתכרות של הנפגע, שכן ברגע שישנה פגיעה שאינה מאפשרת חזרה לעבודה ומצריכה שינוי מהותי מבחינת יכולת הפרנסה, הרי יש לקבוע מהו בסיס החישוב, כאשר הגישה הרווחת היא להעריך את הפיצוי בהתאם למצב שהיה קורה אלמלא אירעה התאונה ועקב התרחשותה, אך לא כל ערכאה של בית משפט מיישמת זאת ועל כך מוגשים ערעורים.

הנפגע, קיבל פיצוי על פי פסיקת בית המשפט המחוזי בגין הנזק שנגרם לו אשר על אובדן כושר ההשתכרות על גובה הפיצוי ואופי החישוב, האם התביעה תתקבל?

יואב (שם בדוי) נפגע באורח קשה ביותר בתאונת דרכים והגיש תביעה לפיצוי בגין הנזק שנגרם לו בעקבות התאונה ועל פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. בית המשפט המחוזי קבע במסגרת תביעה שהוגשה בפניו כי, הנכות של יואב עומדת על 41%, כאשר בית המשפט התייחס לעובדה כי קודם התאונה עבד יואב ברשות העתיקות בתפקיד של ראש ענף ביצוע ועקב התאונה הוא פוטר, ומצא עבודה בתחום השיווק במפעל לרהיטים.

בית המשפט המחוזי החליט על סך הנתונים לעניין השכר כי יואב צריך לקבל פיצוי על הפסד השתכרות בעתיד באופן גלובאלי בסכום של 800 אלף ₪ וזאת משום שלמרות המשכורת הנמוכה שיש ליואב כעת, הרי השכר אור לעלות בשלב מסוים ולכן סכום הפיצוי נקבע באופן הזה.
בנוסף פסק בית המשפט המחוזי ליואב פיצוי על עזרת צד ג', הוצאות שונות וכאב וסבל , כך שכל הפיצוי כולו עמד על כ- 1.5 מיליון ₪.

על מה ומדוע הוגש הערעור לבית המשפט העליון, האם הערעור יתקבל?

יואב ערער על מספר נושאים כאשר העיקרי בהם הוא גובה הפיצוי לעניין הפסד ההשתכרות בעתיד, לטענת יואב הפיצוי שנקבע לו אינו בהתאם לנזק שאירע והוערך לדעתו באופן שגוי בצורה גלובאלית ועל זאת היה עיקר הדיון של בית המשפט העליון.

בניגוד לפסק דינו של בית המשפט המחוזי, טען בית משפט העליון כי יש קושי בכך שהוחלט לבצע את חישוב הפסדי השכר באופן גלובלי שכן, עמדו בפני בית המשפט נתונים לעניין השכר מאוד ברורים לעניין הפסד השתכרות עתידי ולכן החישוב יכול להיעשות באופן פשוט יותר, בדיוק כפי שעשה בית המשפט המחוזי בנוגע לחישוב הפסד ההשתכרות בעבר ולכן, פסק בית המשפט העליון כי החישוב אינו נכון.

>>> נקלעתם לתאונת דרכים ? חברת הביטוח מספרת סיפורים ? אנחנו נעשה לכם סדר בדברים <<<

לדעת בית המשפט העליון יש להפעיל כאן את החישוב של "אלמלא התאונה ובעקבות התאונה" ולכן לפי החישוב החדש שעורך בית המשפט העליון הרי מגיע ליואב פיצוי בגין הפסד השתכרות בעתיד סך של כ- 1.5 ₪ שזו תוספת של כ- 300 אלף ₪ לסכום הפיצוי שקבע בית המשפט המחוזי בראש נזק זה.

נראה אם כן, כי אופן החישוב של פיצוי עשוי להיות קריטי במיוחד בנוגע לסכום שמתקבל בסופו של דבר ולכן, במקרים כאלה, הערעור מהווה את הדרך לשכנע את בית המשפט לעניין השיטה המתאימה ביותר לחישוב וזאת במיוחד באם מדובר בתאונה קשה, אשר פגעה ביכולת הפרנסה באופן משמעותי והביאה לכדי מצב בו, הנפגע אינו יכול להמשיך באותו עיסוק שבו עבד קודם התאונה, גם לאחריה אין כל הבטחה כי יוכל לחזור לעבוד באותה יכולת ורמה.

ע"א 4946/06

כתיבת תגובה