הולדה בעוולה

העליון הפך את החלטת המחוזי

תאונת דרכים או תאונת עבודה ? העובד עמד על הטרקטור ונפל מגובה של 4 מטרים כתוצאה מהתחשמלות. בית המשפט המחוזי קובע שזו תאונת דרכים ובערעור לבית משפט העליון נקבע שזו תאונת עבודה

העובד עולה על הטרקטור ונופל ממנו בשל מכת חשמל – מדוע קובע בית המשפט שזו תאונת דרכים?

דניאל (שם בדוי) עבד על טרקטור בגיזום עצים, כאשר הועלה על כף טרקטור לגובה של 4 מטרים פגע בו כבל חשמלי, הוא התחשמל ונפל מגובה של 4 מטרים ונפצע באופן קשה ביותר.

הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי כלפי חברת הביטוח של הטרקטור וכלפי הנהג לפיצוי בגין הנזק בטענה כי מדובר בתאונת דרכים לפי הגדרתה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ח – 1975.

בית המשפט המחוזי התבלט בשאלה האם אכן ניתן לומר באופן חד משמעי שזו הייתה תאונת דרכים או שמא זו תאונת עבודה שכן העובד התחשמל תוך כדי עמידתו על גבי הרכב, ולא נפגע מהרכב עצמו.

בית המשפט המחוזי דן בטענות הצדדים כפי שאלו הובאו בפניו ופסק כי המקרה של דניאל נכנס בגדר תאונת דרכים שכן, לדעת בית המשפט המחוזי ניתן  להוכיח קשר בין הכוח המכני של הטרקטור שהופעל  לבין התאונה עצמה, קשר שעומד במבחן הסיבתי הנדרש.

הפיצויים שנפסקו לדניאל עמדו על כ- 4 מיליון ₪ בגין הנזק הרב שנגרם לו.

מוגש ערעור מטעם שני הצדדים, כאשר חברת הביטוח טוענת כי זו אינה תאונת דרכים אלא תאונת עבודה, מה יכריע בית המשפט העליון?

באופן עקרוני, לאחר פסיקתו של בית המשפט המחוזי, כאשר הוא מהווה את הערכאה הראשונה בהליך המשפטי, הרי באם אחד או שני הצדדים חולקים על פסק הדין, קיימת בפניהם האפשרות להגיש ערעור בזכות לבית המשפט העליון. כאשר יש לזכור כי לעולם אין לדעת מראש מה תהיה תוצאת הערעור והאם נכון היה להגישו, שכן לבית המשפט העליון שמורה הזכות לבטל את ההחלטה של בית המשפט המחוזי ולפסוק באופן שונה לגמרי, במידה והוא לנכון לעשות כך, ולכן יש לשקול כל החלטה בדבר ערעור באופן אחראי ומעמיק.

דניאל הגיש ערעור על פסק הדין, כמו גם חברת הביטוח שטענה כי לא מדובר בתאונת דרכים, שכן דניאל לא נפגע מהטרקטור עצמו או מכוחו המכני אלא מההתחשמלות שאירעה בעודו עומד על הטרקטור ולכן צריך לסווג את המקרה לתאונת עבודה בלבד.

בית המשפט העליון בחן את החלטת בית המשפט המחוזי לעניין הקביעה כי נפילתו של דניאל הינה בגדר תאונת דרכים והחליט כי אין זה כך ויש לבטל את החלטתו של בית המשפט המחוזי שכן, הטרקטור לא היווה את הגורם לפציעה אלא שימש רק כבסיס לעמידתו של דניאל ולא יותר מזה נכון לרגע הנפילה.

בית המשפט העליון אם כן, החליט כי הוא מקבל את הערעור של חברת הביטוח אך לא את של דניאל התובע, ופסק כי אין זו תאונה דרכים ולכן יש להחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי כאשר מי שעליו לשאת באחריות לנזק היא המעבידה וחברת החשמל, אך כיוון שהם לא היו צד לדיון בגובה הנזק, הרי יש לדון בו מחדש.

הכרעתו של בית המשפט העליון, משנה את התמונה המשפטית מן הקצה אל הקצה, שכן לא עוד תאונת דרכים אלא תאונת עבודה ולכן יתכן כי במסגרת הדיון המחודש יפסק פיצוי שונה לגמרי מכפי שנקבע על ידי בית המשפט המחוזי שכן, כעת יש לבחון את מידת האחריות של המעבידה ושל חברת החשמל.

ע"א 5168/97

כתיבת תגובה