האם עובד עצמאי שנפצע זוהי תאונת עבודה ?

תאונת עבודה כעצמאימתקין וילונות אשר עבד כעצמאי, קיבל פרויקט התקנת וילונות במעונות סטודנטים במוסד לימוד, כאשר ביום האחרון לעבודתו בעודו עומד על הסולם ומחזיק במקדחה, החליק יחד עם הסולם ונפל לרצפה, תוך שרגלו נתפסת בסולם ומעצימה את המכה וכתוצאה מהנזק הגופני שנגרם לו בחזה, בצוואר ובגב הוא נמנע מלחזור לעבוד במשך תקופה ארוכה. הביטוח הלאומי סירב להכיר במקרה כתאונת עבודה ועל כן הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה, ושם נקבע במסגרת החלטה כי למרות העובדה שמדובר בעצמאי, ניתן לומר כי זו תאונת עבודה ועל כן הביטוח הלאומי צריך לפצות את הנפגע ולשלם לו כפי שיקבע לאחר קבלת חוות דעתו של יועץ רפואי.

עצמאי, מתקין וילונות נפל מהסולם בעת התקנתם במוסד לימודים

בניגוד לשכיר העובד תחת מעסיק ומקבל ממנו משכורת חודשית ובמידה והוא נפגע במהלך העבודה הרי אין חולק כי המדובר בתאונת עבודה הרי מעמדם של העצמאים אינו ברור ומובן באותה מידה, ופעמים רבות באם מתרחשת פגיעה כלשהי במסגרת עבודה כעצמאי, הביטוח הלאומי מסרב להכיר בזאת כתאונת עבודה ולהעניק לנפגע פיצוי כספי בהתאם.

מתקין הווילונות העובד כעצמאי בתחום, נופל מסולם בעת ההתקנה האם זו תאונת עבודה או לא?

מנואל (שם בדוי) עסק למחייתו כעצמאי בענף הווילונות וכאשר פנה אליו מנהל חנות וילונות וביקש ממנו כי יתקין וילונות המסופקים על ידו למוסד לימודים, הוא הסכים לקבל את העבודה.

במשך כמה שבועות התקין מנואל וילונות במעונות הסטודנטים של מכללה, כאשר ביום העבודה האחרון בעודו עומד על הסולם ומחזיק את המקדחה לשם התקנת הווילונות, נפל מנואל יחד עם הסולם ורגלו אף נתפסה בסולם והוא נפגע במספר מקומות בגוף, בחזה, בברך, בגב ובצוואר באורח קשה וכתוצאה מכך נמנעה ממנו היכולת לעבוד במשך תקופה ארוכה.

הביטוח הלאומי סירב להכיר בפגיעה של מנואל כתאונת עבודה כפי שזו עולה מתוך דברי המחוקק בחוק הביטוח הלאומי כמו גם נטען על ידי הביטוח הלאומי כי אין קשר סיבתי בין הנזק הגופני שמנואל מצביע עליו לבין הנפילה שהתרחשה באותו יום ועל כן הוגשה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה כדי שזה יחליט באם המדובר בתאונת עבודה או לא.

מה קבע בית המשפט ?

בית הדין האזורי לעבודה, שמע את עדויות הצדדים ולמרות הסתירות שעלו מתוך העדות של מנואל קבע כי זו נאמנה עליו וכי התאונה אכן התרחשה תוך כדי שביצע את התקנת הווילונות וכי אכן נגרם לו נזק גופני שמנע ממנו לעבוד בצורה תקינה כפי שנהג קודם התרחשות המקרה.

פוסק בית הדין האזורי לעבודה אם כן, כי המקרה של מנואל נכנס בגדר תאונת עבודה ועל כן יש למנות יועץ רפואי מטעם בית הדין אשר ידון בקשר הסיבתי בין המקרה לנזק ולמשך התקופה אשר ניתן לזקוף אותה בגדר אי כושר תפקודי בעקבות הפגיעה מתאונת העבודה.

החלטת בית הדין האזורי מעניקה מעמד לתאונה המתרחשת במסגרת עבודה כעצמאי כתאונת עבודה ובכך מאפשרת גם לעצמאי שנפגע במהלך עבודתו לקבל פיצוי כספי בגין נזק שנגרם לו מהביטוח הלאומי.
להחלטה זו ישנה משמעות רחבה ומקיפה, עם זאת, קיימת בפני הביטוח הלאומי האפשרות להגיש ערעור על החלטה זו ולכן ההליך המשפטי טרם הוכרע סופית בנקודה זו, אך עצם הקביעה של בית הדין האזורי
האם כל תאונה שתתרחש במסגרת עבודתו של עצמאי תחשב כתאונת עבודה?

אין המדובר בהלכה שנתקבלה על ידי בית המשפט העליון ועל כן במקרה והחלטה מתקבלת על ידי בית הדין האזורי ניתן להתייחס אליה בהקשר למקרה הספציפי ולנתונים שעמדו בפני בית הדין בעת קבלת ההחלטה, אך העת הצורך יכול עורך דין בהגיעו לדיון דומה, לסמוך את דבריו על החלטה זו, אך לא עליה בלבד, אלא כחלק מההתארגנות הכוללת בתיק המשפטי.

הלכות שלבית המשפט העליון נחשבות למנחות לבתי הדין והמשפט בערכאות נמוכות יותר, וזאת הסיבה כי אי אפשר לומר שמעתה ואילך בכל מקרה בו נפגע עובד עצמאי הפגיעה תחשב באופן אוטומטי לתאונת עבודה ותוכר לצורך פיצוי כספי במסגרת הביטוח הלאומי, כל מקרה ידון לגופו על ידי בית הדין לעבודה.

ב"ל 17648-06-12

כתיבת תגובה